Aktualizace komercionalizace Biobased Building Blocks

Předběžná studie trhu Nova Institutu nazvaná “Bio-based Building Blocks and Polymers – Global Capacities and Trends 2016–2021”, informuje o sedmnácti nových blocích s produkční kapacitou 2,4 milionů tun v roce 2016, s očekávaným navýšením na 3,5 milionů tun v roce 2021 a s CAGR 8%.

Komercializace a vývoj těchto nových bloků jsou podrobněji diskutovány v nové zprávě o vývoji nova institutu "Komercializační aktualizace Bio-based Building Blocks". Růst a útlum trhů pro několik zavedených bloků je také předmětem diskuse, plně zahrnujíc různé technologické procesy, využití vstupních surovin, nabídky a poptávky a stanovení cen tam, kde je k dispozici jak pro stávající petrochemické látky, tak pro jejich bio-based chemické alternativy. Obě zprávy jsou k dispozici na adrese http://www.bio-based.eu/reports.