MANGO materiály vybrané pro II. fázi STTR NASA AWARD

Materiály MANGO byly vybrány do II. fáze STTR NASA AWARD, která se zabývá výzkumem výroby biopolymerů v podmínkách mikrogravitace. Toto financování pomůže pokračovat s prací započatou v první fázi.

Navrhovaná inovace, předložená pod názvem „A Novel, Membrane-Based Bioreactor Design to Enable a Closed-Loop System on Earth and Beyond”, je systém membránového bioreaktoru k produkci biopolymeru z metanu, který lze použít ve vesmíru.

Podle technického popisu návrhu se tento nový způsob fermentace metanu bude nadále šířit a rozšiřuje současné postupy dodávání plynu, čímž vytvoří cenově dostupné fermentační metody na Zemi i mimo ni. Mango Materiály v současné době pracují na zvětšování a komercializaci výroby polyhydroxyalkanoátu (PHA) z metanu, ale jeho zvětšené fermentační systémy jsou typicky příliš vysoké a úzké, ​než aby využily hydrostatického tlaku pro přenos methanu do roztoku. Navrhovaný design je nový membránový bioreaktor, který umožní růst bakterií a produkci biopolymerů v prostředí mikrogravitace či nízké gravitace tím, že bude přes membrány dodávat plyny. Růst a produkce biopolymerů za použití metanu jako suroviny, bude prokázána s vysokou účinností. Navrhované řešení také identifikuje metody, pomocí kterých lze procesní odpady recyklovat zpět, aby se minimalizovaly požadované vstupy. Nakonec bude provedena důkladná analýza proveditelnosti s cílem zhodnotit využití tohoto procesu na dlouhodobé vesmírné misi. Mango Materiály budou spolupracovat s Colorado School of Mines, kde jsou bohaté zkušenosti s membránovými bioreaktory, aby navrhli a postavili tento systém.

Potenciál využití polyhydroxyalkanoátů (PHA) v komerční sféře, tedy mimo NASA, spočívá např. v tradičních plastových výrobcích, jako jsou mikroperličky, obaly, dětské hračky, pouzdra pro elektroniku, povlaky a zemědělské fólie. Tyto materiály jsou plně biologicky zpracovatelné a mohou být, za použití mikrobiálních procesů, převedeny zpět na uhlík. Tento uhlík může vstoupit do přirozeného uhlíkového cyklu a zabránit tomu, aby další uhlík ovlivňoval atmosféru Země nebo jiných planet.

Programy NASA – SBIR a STTR - financují výzkum, vývoj a demonstrace inovativních technologií, které NASA potřebuje (jak je popsáno v ročních žádostech) a mají významný potenciál pro úspěšnou komercializaci. Programy mají 3 fáze:​

  • Fáze I. je příležitostí k ustanovení vědeckých, technických a komerčních hodnot a proveditelnosti navrhované inovace a kvality výkonu SBC. Práce a výsledky z Fáze I. by měly přinést pevný základ pro další rozvoj, předvádění a realizaci navrhované inovace ve Fázi II. a následujících činnostech. Úspěšné dokončení cílů Fáze I. je předpokladem posouzení pro Fázi II. Smlouvy pro SBIR Fáze I. jsou uzavřeny na 6 měsíců a STTR Fáze I. má smlouvy uzavřeny na 12 měsíců. Obě s maximálním plněním ve výši 125 000 $.
  • Fáze II. je zaměřena na vývoj, demonstraci a dodání inovace. Jedině smluvní strany, které uzavřely smlouvu na Fázi I., mají nárok předložit návrh na grantovou smlouvu ve Fázi II. Projekty Fáze II. jsou vybrány jako výsledek konkurenčních hodnocení a na základě výběrových kritérií uvedených v Žádosti. Smlouvy Fáze II. jsou uzavřeny na 24 měsíců a maximální finanční prostředky činí 750 000 $.
  • Fáze III. je komercializací inovativních technologií, výrobků a služeb, které jsou výsledkem buď Fáze I. nebo Fáze II. Smlouvy ve Fázi III. jsou financovány z jiných zdrojů než programů SBIR a STTR.