Naše technologie

BIOTECHNOLOGY HYDAL
Mění trh s bioplasty

Biotechnologie Hydal je jedinečná technologie, která zpracovává použitý olej na bioplasty typu PHB. PHB je podskupina PHA bioplastů, která je dobře známá díky svým vysokým kvalitativním vlastnostem a také dobré biologické rozložitelnosti. V současné době je biotechnologie Hydal ve světě jedinou dostupnou technologií pro sériovou výrobu, která může přeměnit odpad na bioplasty PHB.

Naše technologie řeší dvě hlavní výzvy: jak efektivně recyklovat používaný kuchyňský olej a jak zajistit levné vstupní suroviny pro výrobu bioplastů. Náš druh bioplastů je vyroben z toxického odpadu a na rozdíl od jiných typů biologicky rozložitelných bioplastů nevyžaduje zemědělskou surovinu, jako je kukuřice, brambor, cukrová třtina nebo cukrová řepa.

V současné době existuje větší poptávka, než je nabídka bioplastů, avšak kvůli ceně zemědělské suroviny, úbytku zemědělské půdy a nedostatku vody, by mohl velký nárůst výroby bioplastů ze zemědělských surovin vést k vysokým ekologickým a výrobním nákladům.

Na druhé straně velké aglomerace a hustě osídlené oblasti denně spotřebovávají velké množství oleje na vaření. Používaný kuchyňský olej je toxický odpad a v mnoha zemích musí být shromažďován a potom nákladně zpracován na biopaliva, která mají nízkou výhřevnost nebo jsou nákladně recyklována.

Hydal přináší řešení nejen pro recyklaci použitého kuchyňského oleje, ale také při hledání levné suroviny, která nezvyšuje využívání přírodního kapitálu pro výrobu bioplastů. Naše koncepce zpracování toxického odpadu do ekologicky šetrných bioplastů úzce souvisí s vývojovou vizí 21. století, tedy s nulovým odpadovým hospodářstvím a cirkulární ekonomikou.