O nás

Stručný popis technologického a výrobního know-how technologie HYDAL:

Trh biopolymerů a bioplastů a poptávka na něm - mají tyto základní parametry:

Nejnovější trendy v oblasti plastových materiálů ukazují vysoký nárůst poptávky po bioproduktech. Globální poptávka trvale roste. GACR je podle různých zdrojů mezi 27 - 32 % pro období od 2014 do 2019.

Poptávka po biopolymeru PHA roste nejrychleji – je to dána jeho biodegradabilitou ve vodě, mořích a v půdě. V tomto směru je jedinečný biopolymer.

Technologie, která umí levně a efektivně vyrobit PHA – což je česká technologie Hydal - je klíčem k dalšímu rozvoji bioplastového trhu.

Technologie může být i 100% energeticky nezávislá, protože použitý fritovací olej je zároveň i energetickým zdrojem. Hydal BioTech je první průmyslová technologie na světě, která využívá tzv. feedstock 3. generace (tj. 100% odpad), kterého je v globálním měřítku přebytek a navíc pro tuto jeho nejnižší kvalitu, kterou používá, neexistuje žádné efektivnější uplatnění. Z globálního pohledu zásob potravin je proto vhodnější pro výrobu plastů použít odpad než prvek potravinového řetězce.

Největší konkurenční výhodou projektu HYDAL je nadbytek vstupní suroviny v globálním měřítku za velmi nízkou cenu, nezávislost technologie na cenách energií a zdrojích energií (vyrábí si energii pro vlastní potřebu), nezávislost na růstu ceny pracovní síly – technologie je automatizovaná. Vysoká výtěžnost a efektivita procesu – olej má 3x více energie než např. cukr.

3 čísla, která shrnují dopad našich aktivit na společnost:

Hydal - prvni bioplast v nekonečném oběhu a pod „taktovkou“ přirody - Hydal is nature


Příběh značky
Jsem z odpadu. Jako rostlinný olej jsem už byl použitý a splnil jsem svůj účel. Stal jsem se odpadem.
Jako odpad mohu i ničit/kanalizace/.Dostal jsem novou šanci-česká biotechnologie Hydal mě vrátila do
oběhu. Z odpadu jsem se stal biopolymerem PHA/polyhydroxyalkanoáty/. Proto se jmenuji Hydal.
Vyrobila mě příroda – bakterie, které jsou miliony let součástí našeho ekosystému. Jsem biomateriál,
který umí nahradit mikroplasty nebo syntetické plasty. Nezbude po mě žádný odpad - rozpadám se
v půdě, vodě i mořích na vodu a CO2.


Nový život odpadů
- Hydal je technologie pro upcycling. Tzn. z odpadního oleje nerecykluje olej, ale vyrábí úplně jiný
produkt – biopolymer.


Příroda vyrábí
- Bakterie, které používáme jsou součástí ekosystému miliony let. Pravděpodobně před 2
miliardami let přiletěla z vesmíru. Nevyrábí PHA bezúčelně – pro bakterie je to zásobárna energie
na horší časy.
Příroda „recykluje“
- Příroda je dokonalá a to co vyrobí umí znovuvyužít - zrecyklovat. PHA je potrava pro
mikroorganismy/jiné bakterie/ nebo pro organismy – je to pro ně zdroj energie. Díky těmto
vlastnostem je PHA plně biodegradabilní – tzn. příroda jej plně využije – v půdě, vodě, mořích

Jaké cíle trvale udržitelného rozvoje dle OSN naplňujeme?

Naše technologie Hydal získala několik mezinárodních ocenění a uznání včetně:

The 2015 Frost and Sullivan Technology Innovation Award /read more evaluation report/

Seal of Excellence of European Commission

China High-Tech Fair 2016 TOP 10 Product Award

Světová výstava EXPO 2015 v Miláně

V roce 2015 měla společnost Nafigate Corporation čest zastupovat Českou republiku se svou technologií Hydal na světové výstavě EXPO 2015 v italském Miláně. Pro tuto příležitost jsme oslovili předního sochaře, který vytvořil velkou sochu modrého ptáka, jehož srdce je vyrobeno výhradně z našich PHB bioplastů . Přestože původní zdrojový materiál, použitý kuchyňský olej, byl toxický a nebezpečný pro životní prostředí, byl přeměněn na čistou a ekologickou látku. Socha s bioplastickým srdcem stále připomíná, že i naše srdce musí usilovat o čistotu a být v souladu s přírodou.